آموزش کارآفرینی: مروری بر اهداف, روشهای تدریس, و نشانه های اثر

Entrepreneurship education: a review of its objectives, teaching methods, and impact indicators (2019)

آموزش کارآفرینی: مروری بر اهداف, روشهای تدریس, و نشانه های اثر

– توضیحات: ۲۹ صفحه انگلیسی، ۳۵ صفحه ترجمه آماده فارسی (word)

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

– چکیده ترجمه فارسی:

هدف—مقاله جاری به هدف بررسی انتشارات موجود در زمینه آموزش کارافرینی و ارزیابی تنظیمات موجود بین اهداف جامع, مخاطب هدف, روشهای تدریس و نشانه های اثر آن تهیه شده است.

طرح/روش شناسی/روش— مرور نیمه منظم نوشتجات انجام شده است؛ از داده های ۶ صفحه گسترده اکسل مجزا استفاده شده است. این دیتاشیتها بمنظور کاهش جانبداری های نویسنده بکار رفته اند. ۱۰۸ مقاله مورد مطالعه قرار گرفته و بر اساس اهداف آموزشی, مخاطب هدف, فعالیتهای برتر گروه, روش تدریس بکار رفته و نشانه های اثر دسته بندی شده اند. یافته ها—محققین این حوزه با وجود تعاریف متفاوت از موضوعات, بسمت چارچوبی یکتا از آموزش کارفرینی هم نظر می باشند.تغییراتی از آغاز تا دیدگاه تغییر نگرش آموزش کارافرینی وجود دارد. با اینحال, با وجود گروه های هدف متنوع , عدم توافقاتی هم بین هدف مربیان و دیگر إی نفعان در عوامل موفقیت و  آموزش کارافرینی با روشهای آموزشی کاربردی وجود دارد.

محدودیتها/مفاهیم تحقیق—کار جاری در مرور نوشتجات با محدودیتهایی روبرو بوده است. محدودیت اصلی, سهیم کردن هر دو نوع نوشتجات تجربی و نظری بوده است؛ استفاده از روشی متاتحلیلی مناسب تر می باشد.

مفاهیم عملی—آموزش کارافرینی در کلیت خود مورد مرور قرار گرفته شده است. این امر برای آموزش دهندگان و سیاست گزارانی که در تنظیم و تسهیل برنامه های آموزشی کارافرینی حضور دارند, مفید است. کار جاری بطور خاص, به فهم مسائل مرتبط با عدم توافقات تنظیم برنامه های کارفرینی کمک می کند؛ دامی که بر سر راه بیشتر طراحان وجود دارد.

ابتکار(اصالت)/بها—نو بودن کار جاری در استفاده از برگه های جمع آوری داده ها می باشد. این امر جانبداری نویسنده را به حداقل می رساند و برخی امکانات منطقی را برای معنی کردن و نتیجه گیری از نوشتجات موجود آموزش کارفرینی در اختیار ما قرار می دهد.

کلیدواژگان: آموزش, کارافرینی, روشهای تدریس

 

دانلود متن کامل فارسی (قیمت ۲۴۰۰۰ تومان)

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

13 + 4 =

0