MMPI-2 تفسیر پروفایل Case 1: اختلال وسواس فکری و عملی Case 2: اختلال افسردگی

 

MMPI-2  تفسیر پروفایل: Case 1: اختلال وسواس فکری و عملی، Case 2: اختلال افسردگی

شکایت عمده: از وسواس شست و شو رنج می برم.

۳٫تاریخچه بیماری فعلی: طبق گفته های مصاحبه شونده نشانه های وسواسی را در تمام موقعییتها دارد و نشانه های وسواسی از قبیل شست و شو و کمی وارسی. نشانه های دیگر همراه رفتار وسواسی: اضطراب، دلشوره ی شدید، دلمشغولی شدید و توجه به رفتار و فکر ایجاد کننده ی اضطرای تا زمان رفع اضطراب

تاریخچه بیماری قبلی:

بیماری طبی: بیماری پوستی داشته ام.

مصرف دارو: طبق گفته ی خودش داروی جدی ای مصرف نمیکرده است.

۵٫تاریخچه رشدی:

زود راه افتادن (قدم برداشتن- پویایی شدیدتر دررابطه با فعالیتها و رفتارهایش- در موقع سنی خودش به مدرسه می رفته است- رشد وزنی و…………..

تاریخچه زندگی خانوادگی:

پدرش از دنیا رفته است و مجموعا ۶ خواهر و برادرند و به گفته ی خودش پدرش افسردگی داشته و وسواس شخصیتی نیز داشته است……………

تحلیل اضطراب:

اولا، شاید به دلیل واکنش معکوس بوده است.

دوما، شاید به دلیل وسواس جابجایی بوده از آنجائیکه محیطی را که نتوانسته کنترل نماید و منظم و مدیریت کند افکار وسواسی پدیدار شده است.

 

تفسیر پروفایل MMPI (CASE 1):

مقیاسهای روایی و بالینی:

روایی نیمرخ آزمون دارای روایی میباشد و مقیاس L (دروغ سنج) پایین میباشد که این نشاندهنده ی سطح تحصیلات بالای آزمودنی میباشد و تا حدودی آزمودنی Bad-faking داشته است که نشانگر فریاد کمک طلبی وی میباشد………………….

مقیاس تصحیح K:

نمره  آزمودنی برابر با ۴۹ میباشد. که نشاندهنده تلاشهای عمدی برای نامطلوب جلوه دادن خود است و فرد تمایل دارد که درباره بیماری مبالغه کند. این فرد احتمالاً فردی گمگشته، گیج و بسیار منتقد از خود، شکاک و ناخشنود بوده و فاقد دفاع کافی می باشد. فرد بینش و خود پنداره ضعیفی دارد و درمقابله با مشکلات روزمره زندگی ناکارآمد است و از نظر اجتماعی همنوا بوده است و کاملاً مطیع مراجع قدرت می باشد. از نظر اجتماعی دست و پا چلفتی بوده و نسبت به زندگی شکاک و منتقد می باشد…………..

فرمولبندی برنامه ی درمانی و درمان پیشنهادی:

الف: درمان پیشنهادی:

  1. درمان شناختی رفتاری ازنوع مواجهه و پیشگیری از پاسخ
  2. دارو درمانی (فلوکستین)……………ب: فرمولبندی برنامه ی درمانی:

    برنامه درمانی را از لحاظ هدفهای کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت با بیمار مورد بحث و مذاکره قرار می دهیم. هر نوع رویارویی…………..

 

 

۲٫شکایت عمده:

مصاحبه شونده از افسردگی در رنج است.

۳٫تاریخچه بیماری فعلی:

نشانه های شناختی: غم، ناراحتی و تشویش، دلهره و نگرانی

نشانه های هیجانی: برانگیختگی به هنگام اضطراب و افزایش فعالیت اعصاب سمپاتیک

نشانه های انگیزشی: کندی روانی- حرکتی، خواب افراطی و اشتهای زیاد

نشانه های رفتاری: سازش با موقعیت جدید نه سازگاری

……………..

تاریخچه بیماری قبلی:

بیماری طبی: بیماری خاصی نداشته است.

مصرف دارو: طبق گفته ی خودش داروی جدی ای مصرف نمیکرده است.

۵٫تاریخچه رشدی:

دوران کودکی آرامی را طی نکرده است و سرتاسر دوران زندگیش به دلیل خجالتی بودن افراطی اش اضطراب شدیدی را تجربه کرده است ولی………….

معاینه وضعیت روانی: 

ظاهر مراجع: سر و وضع مرتب، ولی نگرشهای غیرواقع بینانه و عدم مطابقت با منطق روز.

وضعیت هشیاری: هشیاری پایینی دارد و و توجه بیش از حد به محرکهای غیر انتخابی از محیط دارد.

توجه و تمرکز: توجه پایین ولی تمرکز بالا در هنگام توجه انتخابی و در غیر اینصورت، توجه و تمرکز نسبت به امور زندگی کمتر دارای اهمیت.

گفتار: ارتباط کلامی اش قوی بوده و هیچ مشکل زبان شناختی مشاهده نشده است.

خلق: گاهی نوسان خلقی پیدا میکرد.

عاطفه: بیشترحالت عاطفی چهره اش نامتناسب گزارش میشود و خیلی با تظاهرات رفتاری و کلامی اش تناسب نداشت……………

تفسیر پروفایل MMPI-2 (CASE 2):

مقیاسهای روایی و بالینی:

روایی نیمرخ آزمون دارای روایی میباشد و مقیاس L (دروغ سنج) پایین میباشد که این نشاندهنده ی سطح تحصیلات بالای آزمودنی میباشد و نمره ی بالای آزمودنی در مقیاس۲ نشانگر یک افسرده خویی می باشد. نمرات آزمودنی همسو با مصاحبه ای است که انجام گرفته است. برخورد فرد با مشکلاتش همراه با بدبینی، درماندگی و ناامیدی است. این ویژگی ها حتی میتوانند همان خصوصیات شخصیتی ای باشند که فرد هنگام برخورد با مشکلات رایج و معمول درباره ی آنها مبالغه میکند. آزمودنی دارای احساس بی کفایتی، ضعف اخلاقی و مشکل در تمرکز حواس بوده این موارد به اندازه ای شدید است که در کارایی بین فردی و شغلی وی مشکل ایجاد کرده است…………….

افسردگی:

برافراشتگی در این مقیاس بیانگر افرادی است که:

احساس افسردگی، غمگینی، دلتنگی یا دلسردی میکند.احساس خستگی میکند و به چیزی علاقه ندارد.بدبین است و احساس…………..

کدهای دو نقطه ای:۲۷/۷۲:

برافراشتگی متوسط نمره های مقیاس ۲و۳ مشخص کننده ی افراد فاقد انژی، بی احساس، بی می باشد.علاقه، افسرده و مضطرب می باشد……………

فرمولبندی برنامه ی درمانی و درمان پیشنهادی:

الف: درمان پیشنهادی:

درمان منطقی هیجانی الیس (بازنگری…………..

قیمت: ۱۸۰۰۰ تومان

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

5 × 5 =

0