کنترل تغییر و معدنی سازی در رسوبات مس آذرین سنگان ایران: شواهدی از ایزوتوپهای پایدار و سیال

Controlso f Alterationa ndM ineralizatioinn the SungunP orphyrCy opperD eposit, Iran: Evidencefr omF luid Inclusionasn d StableIs otopes (1998)

کنترل تغییر و معدنی سازی در رسوبات مس آذرین سنگان ایران: شواهدی از ایزوتوپهای پایدار و سیال

– توضیحات: ۲۰ صفحه انگلیسی، ۲۳ صفحه ترجمه آماده فارسی (word) (مقاله با ترجمه)

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

– چکیده ترجمه فارسی:

رسوب مس آذرین سنگان در شمال غرب ایران (استان آذربایجان) واقع شده و به دوره های میوسن دیوریت-گرانودیوریت تا کوراتز مونزونیت مرتبط شده که به صخره های کربنات کرتاسئوس و آتشفشانی-رسوبی نفوذ کرده است. تشکیل معدن مس بوسیله تغییرات فیلیک و پتاسیک روی داده است. مشاهدات میدانی و تحقیقات سنگ شناسی نشان می دهد, تعیین محل ذخائر سنگان در چندین پالس نفوذی روی داده است, و هر یک به فعالیت هیدروترمال مرتبط شده است. ملیبدنوم در دورانهای اولیه در زمان تکامل سیستم هیدروترمال و کمی بعد مس, متمرکز شده است. چهار گروه  مسیر(ترک) اصلی شناسایی شده است: I) کوارتز+مولیبدنیوم+آنیدریت±فلدسپار k  با پیریت فرعی, سنگ مس و برونیت, II) کوارتز+سنگ مس+پیریت±مولیبدنیت؛ III) کوارتز+پیریت+کالکیت(کربنات آهن)± سنگ مس ± انیدریت± مولبیدینیت و IV) کوارتز±کالکیت±سنگ گچ±پیریت. تغییرات هیدروترمالی اولیه, باعث تولید ذخائر پتاسیمی در بخش مرکزی شده است, تغییرات پروپیلیتی بطور همزمان با تغییرات پتاسیمی روی داده اند, ولی در بخشهای جانبی, تغییرات فیلیکی بعدا روی تغییرات قبلی, رخ داده اند. مایعات هیدروترمالی اولیه, دارای مشخصه دمایی بالا (۳۲۰-۵۰۰ درجه سانتیگراد), نمک بالا (تا ۶۰wt % NaCl )سیالات غنی از مایع و دمای بالا (۳۲۰-۵۵۰ درجه, شوری کم, و مواد غنی از بخاز می باشند. این سیالات برای نمایش سیالات ارتومغناطیسی تفسیر شده اند که بصورت دوره ای بخار می شوند, شوراب ها علت تغییرات پتاسیمی و رسو گروه I و II مسیرهای کوارتز با مولیبدینیت و سنگ مس تفسیر شده اند. تغییرات پرپیلیکی به دمای کم(۲۴۰-۳۳۰C) , غنی بودن مایعات, غنی بودن کلسیم, و افزایش سیالات شهابی نسبت داده شده است. نفوذ آب شهابی در بخش مرکزی سیستم و ترکیب آن با سیالات مغناطیسی باعث تولید آلبیتیز (تغییر گذاری) و تغییرات فیلیک سطحی شده است. این نفوذ همچنین باعث تجزیه سولفیدهای مس اولیه و انتقال مجدد cu به منطقه سریستیکی شده که مجددا در پاسخ به کاهش دمای القایی از تبخیر رسوب یافته است. تغییر سوپرژنی کم اهمیت بوده و به پوشش نازک سولفید Cu در زیر کلاهک رسی, محدود است.

 

دانلود متن کامل فارسی (قیمت ۱۷۰۰۰ تومان)

 

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

3 × دو =

0