کمک به معلمان برای تمرکز روی یادگیری و تأمل در تدریس خود: چه نقشی محیط آموزشی بازی می کند؟

Helping teachers to focus on learning and reflect on their teaching: What role does teaching context play? (2015)

کمک به معلمان برای تمرکز روی یادگیری و تأمل در تدریس خود: چه نقشی محیط آموزشی بازی می کند؟

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

17 + پانزده =

0