کلاهک(دماغه) الکترونیکی برای شناسایی فران r134a در جو هوای تهویه شده

An electronic nose for the identification of Forane R134a in an air

conditioned atmosphere (2016)

کلاهک(دماغه) الکترونیکی برای شناسایی فران r134a در جو هوای تهویه شده

– توضیحات: ۵ صفحه انگلیسی، ۱۱ صفحه ترجمه آماده فارسی (word) (مقاله با ترجمه)

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

– چکیده ترجمه فارسی:

کلاهک الکترونیکی بر پایه آرایه سنسور نوع TGS برای کشف فوران R134a تحت کنترل دقیق دمای گاز و شرایط مرطوب طراحی گردید. مقاله جاری به ارائه وابستگی آرایه سنسور TGS با دمای گاز و نرخ رطوبت نسبی خواهد پرداخت. مدلی برای رفتار آرایه سنسور برای هر یک از این پارامترها, پیشنهاد شد. سپس, اهمیت این دو پارامتر جوی مورد تاکید قرار گرفته و نیاز به کنترل یا لحاظ کردن آنها در دیتابیس اثبات شد. توانایی شناسایی گاز هدف با تحلیل عاملی افتراقی را نشان خواهیم داد حتی اگر رطوبت نسبی یا دمای گاز با فرایند یادگیری دیتابیس کلاهک متفاوت باشد.

کلیدواژگان: سنسور گاز اکسید قلع, آرایه سنسور TGS, کابردهای کلاهک الکترونیکی, اثرات دما و رطوبت.

 

دانلود متن کامل فارسی (قیمت ۹۰۰۰ تومان)

 

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

19 − 16 =

0