کاربرد روش ارتباطی خاکستری بر پیش بینی بهره وری چاه

The Application of Grey Relational Method on Well Productivity Prediction   (۲۰۱۵)

 

کاربرد روش ارتباطی خاکستری بر پیش بینی بهره وری چاه

توضیحات: ۶ صفحه انگلیسی، ۱۰ صفحه فارسی (word)

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

چکیده فارسی

در این مقاله، با روش ارتباطی خاکستری و داده های تست هفت چاه در میدان ب، توالی ارتباطی رفع می شود هنگامیکه تولید تست چاه به عنوان توالی منبع مورد نظر قرار می گیرد و دیگر فاکتورهای تاثیرگذار به عنوان توالی فاکتور در نظر گرفته می شوند، درجه تاثیر گذار هر فاکتور اندازه گیری شده است و دارای نفوذ پذیری موثری است، ضخامت ساخت، تفاوت فشار تولید، فاکتور پوست، فراوانی حفظ شده به عنوان فاکتورهای کنترل اصلی در نظر گرفته می شوند. به منظور اطمینان از صحت و جلوگیری از اختلال، فاکتورهای کنترل اصلی با مدل رگرسیون خطی چندگانه پردازش می شوند و مدل پیش بینی بهره وری به دست آمده است، این مدل مورد آزمایش قرار گرفته است و دارای صحت بالایی است هنگامیکه در پیش بینی بهره وری چاه های جدید مورد استفاده قرار می گیرد. نتایج تحقیق نشان می دهد که مدل پیش بینی بهره وری قادر است تا ارزیابی سریعی از بهره وری چاه را در توسعه میدان نفتی خارجی راهنمایی کند.

کلمات کلیدی

پیش بینی بهره وری، مدل ارتباطی خاکستری، رگرسیون خطی چندگانه، فورمول پیش بینی

 

دانلود متن کامل فارسی (قیمت ۹۰۰۰ تومان)

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

4 × سه =

0