چک لیست عملکردی پرستاران شاغل در بخش های نوزادان در مورد رگ گیری از نوزاد(الهویردی پور۱۳۹۳)

چک لیست عملکردی پرستاران شاغل در بخش های نوزادان در مورد رگ گیری از نوزاد(الهویردی پور۱۳۹۳)

رشته مراقبتهای ویژه هست

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی دارد.

چک لیست بررسی عملکرد پرستاران از منابع متعدد مراقبت ویژه نوزادان استخراج شده و حاوی جنبه­های مختلف نحوه عملکرد پرستاران حین رگ ­گیری از نوزادان می­باشد و شامل۱۰ حیطه و ۵۲ سوال ۴ گزینه ای (رعایت کامل، رعایت ناقص، انجام نشد و موردی ندارد) می­باشد. ۱۰ حیطه مورد بررسی شامل: آماده شدن پرستار قبل از تعبیه کاتتر، آماده سازی نوزاد و تسکین درد، انتخاب محل گذاشتن کاتتر، انتخاب کاتتر مناسب، رعایت استاندارد وارد کردن کاتتر، اقدامات لازم در صورت عدم موفقیت در تعبیه، تثبیت کانولا،آموزش والدین،مستند سازی، اقدامات لازم در صورت انفیلتراسیون (نشت خارج عروقی) بودند. مجموع نمرات كسب شده در هر حیطه به طور جداگانه مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.

….

….

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

چهارده − دوازده =

0