پیشینه ومبانی نظری تحقیق تعارض والد – فرزند

پیشینه ومبانی نظری تحقیق تعارض والد – فرزند

تعارض والد – فرزند

نوجوانی[۱]

نوجوانی دوره انتقالی است که در آن فرد از وابستگی کودکی[۲]به‌سوی استقلال، مسئولیت‌پذیری و امتیازات بزرگسالی[۳] حرکت می‌کند (لطف‌آبادی، ۱۳۹۰). هرچند در خصوص طول این دوره اتفاق‌نظر کاملی بین روان شناسان وجود ندارد. معمولاً سنین ۱۱ الی ۱۳ تا ۱۸ الی ۲۰ سالگی را دوره نوجوانی می‌دانند (لطف‌آبادی، ۱۳۹۰). نوجوانی، بروز تغییرات زیستی، بدنی و اجتماعی تعریف شده است که مدتی طول می‌کشد و با انتظارات، رفتارها و نگرش‌های خاص این دوره بین اعضای خانواده همراه است (هریس[۴]، ۲۰۱۸؛ به نقل از برجعلی، ۱۳۹۲).

نوجوانی دوره افزایش فشار است. نوجوانان باید تصمیمات مهم دوران زندگی خود را درباره شغل، سلامت، رفتارهای پرخطر و تحصیل بگیرند و عبور از این دوره می‌تواند برای نوجوانان و خانواده‌هایشان دوران سختی باشد (جنکینز[۵]،۲۰۱۸؛ به نقل از برجعلی، ۱۳۹۲). در این دوره، نوجوان[۶] با دو مسئله اساسی درگیر است: بازنگری و بازسازی ارتباط با والدین، بزرگسالان و جامعه، و بازشناسی و بازسازی خود به‌عنوان یک فرد مستقل (لطف‌آبادی، ۱۳۹۰). تحولات سریع این دوره، روابط نوجوان با دیگران ازجمله والدین را تحت تأثیر قرار می‌دهد. سال‌های ابتدایی نوجوانی به‌ویژه ۱۰ تا ۱۵ سالگی، با ظهور و افزایش تعارض میان نوجوانان و والدینشان ارتباط دارد (آلیسون، ۲۰۱۶؛ به نقل از قمری، ۱۳۹۲).

 

اهمیت رابطه‌ی  والد و نوجوان

خانواده یک واحد اجتماعی است که بیشترین تأثیر را بر رشد افراد دارد (بیابانگرد،۱۳۸۹). امروزه نقش محرک و سازنده خانواده برای نوجوان بر همگان روشن است. پدر و مادر اولین کسانی هستند که زیربنای شخصیت سالم یک نوجوان را می‌سازد و پایه‌گذار ارزش‌ها و معیارهای فکری وی هستند. متأسفانه بسیاری از خانواده‌ها به علت بی‌توجهی و عدم آشنایی با شیوه‌های برقراری ارتباط با فرزندان خود، نمی‌توانند با آن‌ها رابطه صحیح برقرار کنند. نوجوان در این دوره بیش از هر زمان دیگر نیاز به مراقبت و همراهی والدین خود دارد، لذا قطع رابطه با نوجوان و یا رابطه نادرست با نوجوان ممکن است تأثیرات مخربی بر او بگذارد (اکبری، ۱۳۸۲). روابط نوجوانان کار آسانی نیست. نوجوانان با تعارض بین استقلال[۷] خواهی و احساس درجه وابستگی[۸] خود به والدین درگیر هستند.باآنکه هم‌سن‌وسال‌ها نقش مهمی در زندگی نوجوان ایفا می‌کنند، اما هیچ‌چیز مانع نفوذ مهم والدین در نوجوانان نیست (منصور، ۱۳۹۰) وپژوهش‌ها نشان می‌دهد نوجوانانی که رابطه خوبی با والدین خود نداشته‌اند، از عزت نفس[۹] پایین، ادراک ناکارآمد از شایستگی‌ها و فقدان انگیزش[۱۰] رنج می‌برند (غمخوارفرد، امراللهی‌نیا و آزادفلاح، ۱۳۹۱).

 

تعریف تعارض

تعارض یکی از جنبه‌های مهم روابط اجتماعی[۱۱] انسان‌ها و صورتی از کنش متقابل اجتماعی است (واندنبرگ[۱۲]، ترجمه نیک‌گهر، ۱۳۸۶). تعارض، تعاملی است ناراحت‌کننده بین دونفری که تمایل یا توانایی گوش کردن به ناراحتی‌های یکدیگر را ندارند. حالتی از جدایی و تنش که فشار روانی زیادی را ایجاد می‌کند و احساسات و هیجانات منفی را در طرفین موجب می‌شود) نبل اسچالم[۱۳]،۲۰۱۸؛ به نقل از خدامی، ۱۳۹۱). تعارض ازنظر لغوی نیز، به معنی باهم اختلاف داشتن و معترض و مزاحم یکدیگر شدن است (عمید، ۱۳۸۹). واژه تعارض به ناتوانی در حل تفاوت‌ها اشاره داشته و بیشتر با تنش، خصومت و پرخاشگری همراه است (هال[۱۴]،۱۹۸۷؛ به نقل از گیتی پسند و همکاران ، ۱۳۸۷). تعارض والد- فرزند عبارت است از چالش‌های ارتباطی و تعارضی که در حین رشد و تغییر اعضای خانواده ایجاد می‌شود (ازمت و بی اوقلو[۱۵]، ۲۰۱۸).

 

حوزه‌ها و مسائل مورد تعارض

موضوع‌های تعارض میان والدین و نوجوانانو نیز اهمیت و ترکیب آن‌ها در فرهنگ‌های[۱۶] گوناگون متفاوت است (اسدی یونسی، مظاهری، شهیدی، طهماسیان و فیاض‌بخش، ۱۳۹۰).

بر اساس مدل حوزه‌های اختصاصی[۱۷]، می‌توان از چهار حوزه عمده در تحقیقات رشد شناختی و اجتماعی[۱۸] نام برد: ۱) مسائل اخلاقی[۱۹] شامل رفتارهایی که نادرست تلقی می‌شوند زیرا حقوق دیگران را مورد تجاوز قرار می‌دهند. ۲) مسائل متعارف[۲۰] شامل قواعد رفتاری مرسوم و موردتوافق همه و قواعدی که چارچوبی برای تعاملات اجتماعی پدید می‌آورند. ۳) مسائل شخصی[۲۱] که برعکس دو مورد فوق اعمالی‌اند که نتیجه‌شان تنها متوجه خود نوجوان است و بنابراین ورای قوانین اجتماعی یا ملاحظات اخلاقی تلقی می‌شوند و ۴) مسائل دوراندیشانه[۲۲] که مربوط به امنیت، سلامت و آسایش نوجوان است (سمتانا و دادیس[۲۳]، ۲۰۱۶).

به‌صورت جزئی‌تر و مصداقی‌ترمی‌توان گفت: در اکثر خانواده‌ها تعارض ممکن است درباره لباس پوشیدن، موسیقی یا اوقات فراغت باشد (استینبرگ و موریس[۲۴]، ۲۰۱۶؛ به نقل از قمری، ۱۳۹۲). اما گاهی اختلافات بر سر مسائل مهم‌تری مثل: استعمال دخانیات، رفتارهای جنسی[۲۵]، نگرش‌هاینقش جنسی، نگرش‌های سیاسی، ارزش‌های اخلاقی[۲۶]، مسائل اقتصادی- اجتماعی، مسئولیت‌های خانوادگی، عادت‌های مطالعه[۲۷] و نوع دوستان بروز می‌کند (بیابانگرد، ۱۳۸۹). در جدی‌ترین شکل آن نیز، محیط خانوادگی استرس‌زا با تعدادی پیامدهای منفی ازجمله بزهکاری[۲۸] نوجوان، فرار از خانه، افزایش افت تحصیلی[۲۹] و حاملگی دختران همراه است (استینبرگ و موریس، ۲۰۱۶؛ به نقل از قمری، ۱۳۹۲).

همچنین بیابانگرد مسائل زیر را در بروز تعارض میان نوجوان و والدین مؤثر می‌داند:

  • پیچیده شدن مسائل هویتی نوجوانان
  • ظهور میل جنسی در نوجوان
  • لزوم انتخاب‌های مهم زندگی توسط نوجوان
  • تغییر در ارتباطات و مواجهه باقدرت والدین
  • تغییر در دلبستگی[۳۰] نوجوان نسبت به والدین و همسالان
  • تردید و تعارض در مورد ارزش‌های والدین
  • انتظار والدین از نوجوان مبنی بر، برآورده کردن آرزوها و توقعات آن‌ها
  • خودمحور بودن نوجوان
  • شیوه‌های تربیتی کنترلی و قدرت‌طلبانه‌ی [۳۱] والدین (بیابانگرد، ۱۳۸۹).

درواقع خانواده‌هایی که در آن‌ها والدین از شیوه کنترلی و قدرت‌طلبانه استفاده می‌کنند در مقایسه با روش‌های آزادمنشانه‌تر، تعارضات بیشتری راتجربه می‌کنند (بیابانگرد، ۱۳۸۹).

اشکال تعارض

تعارض در اشکال مختلفی وجود دارد و می‌توان آن را به دو دسته کلی تقسیم‌بندی کرد:

تعارض سازنده[۳۲]: تعارض سازنده یا کارکردی افراد را برای تلاش کاری بیشتر، همکاری و خلاقیت[۳۳] بیشتر تحریک می‌کند (هیوتالا[۳۴]، ۲۰۱۸؛ به نقل از جباری، ۱۳۹۲). تعارض می‌تواند سازنده باشداگر نتایج آن باعث روشنی موضوعات، حل مشکلات و کمک به رشد شخصی شود. تعارض‌هایی که در خانواده به‌طور سازنده هستند می‌تواند منجر به رشد شخصی فرزندان و همچنین افزایش همکاری، همدلی و نیز توجه به یکدیگر شود (مک کوی، کامینز و دیویز[۳۵]، ۲۰۱۸)……………………..

…………………………

 

……………………………..

 

……………………………….

 

 

 

[۱].adolescence

[۲].childhood

[۳].adulthood

[۴].Haris. P

[۵].Jenkins. P

[۶].adolescent

[۷].independency

[۸].dependency

[۹].self- esteem

[۱۰].motivation

[۱۱].social relations

[۱۲].Van Den Berg. F

[۱۳].Nebel-Schwalm

[۱۴].Hall. J

[۱۵].Ozmete. E & Bayoglu. A

[۱۶].culture

[۱۷].domain specificity model

[۱۸].social-cognitive development

[۱۹].moral issues

[۲۰].conventional issues

[۲۱].personal issues

[۲۲].prudential issues

[۲۳].Smetana. J & Daddis. C

[۲۴].Steinberg. L & Morris. A

[۲۵].sexual behaviors

[۲۶].moral vaiues

[۲۷].study habits

[۲۸].delinquency

[۲۹].school drop – out

[۳۰].attachment

[۳۱].authoritarian

[۳۲].constructive

[۳۳].creativity

[۳۴].Hautala. T

[۳۵].McCoy. K, Cummings. M & Davies. P

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

پنج × یک =

0