پيشينه انحراف جنسي

پيشينه انحراف جنسي

(۹ صفحه ورد)

در مورد اينکه انحراف جنسي چيست؟ و منحرف جنسي کيست؟ در کشورهاي غربي تحقيقات و پژوهشهاي بسياري صورت گرفته و مي گيرد و نتايج اين پژوهشها در محافل علمي و رسانه هاي غربي به طور گسترده اي مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد.

اما متاسفانه در ايران به خاطر پيشينه تاريخي و فرهنگي و ممنوعيت هاي مذهبي و شرعي، عرصه جنسيت و رفتار جنسي به صورت يک تابو درآمده است که صحبت کردن و نوشتن در مورد آن کار چندان ساده اي نيست. اما به دليل اهميت موضوع و نقش تعيين کننده اي که ويژگي هاي جنسي و رفتار جنسي سالم در زندگي انسان بر جاي مي گذارد در اين مقاله برآنيم که ابعاد و جنبه هاي رفتار جنسي منحرفانه، انحراف جنسي، تعريف انحراف و منحرف جنسي از ديدگاههاي مختلف، تاريخچه و بحث نظرات صاحبنظران، کارشناسان انحرافات و مسائل اجتماعي را شرح مي دهيم:

تاريخچه تحقيقات :

نخستين تحقيق عمده در مورد رفتار جنسي توسط آلفرت کينسي در دهه هاي ???? و ???? در آمريکا صورت گرفت. در اين تحقيق کينسي و پژوهشگران همکارش با مخالفت از سوي بسياري از سازمانهاي مذهبي روبرو گرديدند. ولي وي همچنان بر مطالعات خود پافشاري نمود. عمل وي در روزنامه ها و کنگره هاي مختلف به عنوان کاري غيراخلاقي محکوم گشت وي سرانجام توانست تاريخچه زندگي جنسي ????? نفر را که نمونه نسبتاً گويايي از جمعيت سفيدپوستان آمريکا بود به دست آورد. نتايج مطالعات کينسي براي اکثر مردم شگفت آور و تکان دهنده بود زيرا تفاوت زيادي را ميان انتظارات عموم مردم در مورد رفتار جنسي رايج در آن زمان و رفتار جنسي واقعي آشکار ساخت.

در واقع زماني که مرحله آزادسازي روابط جنسي در دهه ???? آغاز گرديد و بسياري از جوانان خود را از قوانين سخت اخلاقي که بر نسلهاي پيشين حاکم بود، آزاد احساس کردند، به همين دليل رفتار جنسي تا حد زيادي تغيير کرد اما مسائل مربوط به تمايلات به گونه اي که اکنون معمول گرديده است علنا مورد بحث قرار نمي گرفت و افرادي که در فعاليتهاي جنسي که هنوز، از نظر عموم به شدت ناپسند شمرده مي شدند شرکت داشتند آنها را پنهان مي کردند بي آنکه کاملا آگاه باشند ديگران تا چه اندازه به اعمال مشابهي مشغول هستند. اما در واقع مي شود گفت که دوران آزادمنشانه تر دهه ???? نگرشهاي اعلام شده را با واقعيتهاي رفتار جنسي نزديکتر کرد. تحقيقات کنسي آخرين تحقيق گسترده در اين زمينه است.

…………………………………

……………………………….

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

محصولات مرتبط

دیدگاهی بنویسید

چهارده + پنج =

0