پرسشنامه گرایش به تفکر انتقادی ریکتس(۲۰۰۳)( (CTDI

پرسشنامه گرایش به تفکر انتقادی ریکتس(۲۰۱۷)( (CTDI

روایی و پایایی دارد

نمره گذاری و کلید سوالات دارد

پرسشنامه گرایش به تفکر انتقادی بر اساس تفکر انتقادی فاسیون (۱۹۹۰) ساخته شده است آزمودنی باید در یک مقیاس لیکرت ۵ درجه­ای (از شدیدا مخالف=۱ تا کاملا موافق=۵ )میزان موافقت یا مخالفت خود را در هریک از عبارات مشخص کند این ابزار یک ابزار استاندارد است و در تحقیقات مختلف، ارزیابی، پایایی و روایی آن مورد تایید قرار گرفته است.

ریکتس (۲۰۱۷) باتوجه به مشکلی که در مقیاس گرایش به تفکر انتقادی کالیفرنیا وجود داشت. (طولانی بودن پرسشنامه) سعی کرد یک مقیاس کوتاه‌تر ولی تاثیرگذارتر و پایاتر تهیه کند پرسشنامه ۳۳ سوالی بر اساس مقیاس مذکور در این زمینه طراحی نمود.  با عنایت به گزارش دلفی در زمینه پرسشنامه مذکور، با نظر ده تن از متخصصین در دانشگاه فلوریدا، سه مولفه خلاقیت، بلوغ شناختی (بالیدگی) و درگیری ذهنی (تعهد) به عنوان زیر مقیاس­های پرسشنامه شناسایی شدند.

این پرسشنامه دارای ۳۳ عبارت است و سه زیر مقیاس ،خلاقیت[۱] (۱۱عبارت )، بالیدگی [۲](۹عبارت )، و تعهد[۳] (۱۳عبارت) است.

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

15 − شش =

0