پرسشنامه کیفیت زندگی (SF-12) (کامکاری و عسگریان، ۱۳۸۹)

پرسشنامه کیفیت زندگی (SF-12) (کامکاری و عسگریان، ۱۳۸۹)

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

برای سنجش کیفیت زندگی، پرسش‌نامه‌های متعددی وجود دارد که یکی از پرسش‌نامه‌هایی که اغلب به منظور سنجش سریع مورد توجه قرار گرفته پرسشنامه کیفیت زندگی ۱۲ سوالی است. این پرسشنامه کیفیت زندگی را از نظر درک کلی از سلامت خود (عبارت ۱)، عملکرد فیزیکی (عبارات ۳ و ۲)، سلامت جسمانی (عبارات ۵ و ۴)، مشکلات جسمانی (عبارات ۷ و ۶)، درد جسمانی (پرسش ۸)، عملکرد اجتماعی (عبارت ۹)، نشاط و انرژی حیاتی (عبارت ۱۱) و سلامت روان (عبارت ۱۲ و۱۱) قرار می‌دهد (کامکاری و عسگریان، ۱۳۸۹).

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

پنج × 4 =

0