پرسشنامه کیفیت زندگی( ۳۶ SF-)

پرسشنامهکیفیت زندگی( ۳۶ SF-)

روایی و پایایی دارد

نمره گذاری و کلید سوالات دارد

برای مصارفی چون کار بالینی، ارزیابی سیاست های بهداشتی و نیز تحقیقات و مطالعات جمعیت عمومی کارایی خود را ثابت کرده است. فرم ۳۶ عبارتی توسط واروشربون درسال ۱۹۹۲ در کشور امریکا طراحی شد و اعتبار و پایایی آن در گروه های مختلف بیماران مورد بررسی قرار گرفته است.  مفاهیمی که توسط این پرسشنامه سنجیده می شوند، اختصاص به سن،گروه یا بیماری خاصی دارند. هدف از طرح این پرسشنامه ،ارزیابی حالت سلامت از هر دو نظر وظعیت جسمانی و روانی است که به وسیله ترکیب نمرات حیطه های هشت گانه تشکیل دهنده سلامت به دست می آید . این پرسشنامه دارای ۳۶ عبارت است که هشت حیطه مختلف سلامت را مورد ارزیابی قرار می دهد:  بعد جسمانی (۱۰)، ایفای نقش جسمی (۴عبارت )، دردهای بدنی (۲عبارت) ، سلامت عمومی (۵عبارت)، خستگی یا نشاط (۴ عبارت)، عملکرد اجتماعی (۲عبارت) ، ایفای نقش عاطفی (۳ عبارت) و سلامت روانی (۵ عبارت) است که کیفیت زندگی افراد را مورد ارزیابی قرار می دهد (عبارت شماره ۲ در هیچ یک از زیر مقیاس قرار نگرفته و فقط با نمره کل جمع می شود).

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

4 × سه =

0