پرسشنامه کیفیت خدمات دولت الکترونیک( پاپادومیچلاکی و منتزاس (۲۰۰۹))

پرسشنامه کیفیت خدمات دولت الکترونیک) پاپادومیچلاکی و منتزاس (۲۰۱۸)(

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی دارد.

پرسشنامه کیفیت خدمات دولت الکترونیک: این پرسشنامه بر اساس مدل پاپادومیچلاکی و منتزاس[۱] (۲۰۱۸) طراحی گردیده و دارای ۲۵ گویه می باشد.در طراحي اين قسمت سعي گرديده است که سئوالات پرسشنامه تاحد ممکن  قابل فهم باشد. تعدادي سئوال بصورت منفي (سئوالاتي که داراي برچسب r هستند ) مطرح شده است. براي طراحي اين بخش از طيف پنج گزينه‌اي ليکرت استفاده گرديده است که يکي از رايج‌ترين مقايسهاي اندازه‌گيري به شمار مي‌رود. شکل کلي و امتياز بندي اين طيف براي سئوالات مثبت به صورت ذيل مي‌باشد :

شکل کلی کاملاً مخالفم مخالفم نظري ندارم موافقم کاملاً موافقم
امتیازدهی ۱ ۲ ۳ ۴ ۵

جدول ۳-۲: طیف لیکرت

نحوه ارزش گذاري براي سئوالات منفي دقيقاً برعکس ارزش گذاري سئوالات مثبت بوده است.

متغیرهای مورد بررسی ابعاد سوال های پرسش نامه تعداد گویه ها
کیفیت خدمات دولت الکترونیک قابلیت اتکاء سوال های ۱۲ تا ۱۷ ۶ گویه
کارایی سوال های ۱ تا ۱۱ ۱۱ گویه
پشتیبانی از شهروندان سوال های ۱۸ تا ۲۱ ۴ گویه
قابلیت اعتماد سوال های ۲۲ تا ۲۵ ۴ گویه

جدول ۳-۳: ابعاد متغيرها و تعداد كلي سؤال ها

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

بیست + 6 =

0