پرسشنامه ویژگی¬های کارآفريني مدیران (پرسشنامه شناسایی کارآفرینان ایرانی)

پرسشنامه ویژگی¬های کارآفريني مدیران (پرسشنامه شناسایی کارآفرینان ایرانی)

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

هشت  ویژگی عمده کارآفرینان که در پرسشنامه استاندارد سنجش ویژگی‌های شخصیتی کارآفرینان ایرانی سنجیده می‌شوند عبارتند از : “۱٫کانون کنترل ۲٫ رویا پردازی ۳٫ خلاقیت ۴٫ ریسک پذیری متعادل ۵٫ توفیق طلبی ۶٫ چالش طلبی ۷٫ تحمل ابهام ۸٫ عملگرایی”.

بدینوسیله داده‌های اولیه (داده‌هایی که قبلاً وجود نداشته و باید توسط پژوهشگر ایجاد شوند) با روش میدانی جهت آزمون فرضیه‌های تحقیق به دست آمد.

پرسش­های مربوط به ویژگی‌های جمعیت شناختی شامل ۵ پرسش است که به توصیف نمونه­های آماری انتخاب شده می­پردازد. پرسش­های مربوط به متغیرهای تحقیق از طریق پرسشنامه­های استاندارد متغیر ویژگی‌های کارآفرینی آنها را اندازه جهت پاسخگویی به سوالات و آزمون فرضیه­ها می­گیرد. جدول ۱-۳ توزیع پرسش­های بر اساس متغیرهای تحقیق را نشان می‌دهد.

جدول: ۱-۳: توزیع سوالات پرسشنامه براساس متغیرهای تحقیق
متغیر ابعاد شماره سوال در پرسشنامه نام پرسشنامه
ویژگی­های کارآفريني مدیران ريسک پذيري سوال ۱ تا ۱۸ پرسشنامه شناسایی کارآفرینان ایرانی
کانون کنترل سوال ۱۹ تا ۳۵
توفیق طلبی سوال ۳۶ تا ۵۰
خلاقیت سوال ۵۱ تا ۶۳
عملگرايي سوال ۶۴ تا ۷۱
تحمل ابهام سوال ۷۲ تا ۸۲
رويا پردازي سوال ۸۳ تا ۸۹
چالش طلبي سوال ۹۰ تا ۹۵

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

18 − 2 =

0