پرسشنامه هوش هیجانی( سهیدور و رحمان(۲۰۱۲))

پرسشنامه هوش هیجانی( سهیدور و رحمان(۲۰۱۶))

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

جهت سنجش هوش هیجانی در این پژوهش از پرسشنامه ۲۵ آیتمی سهیدور و رحمان(۲۰۱۶) و از روش پنج درجه­ای لیکرت (از ۱= کاملاً مخالفم تا ۵=کاملاً موافقم) استفاده شده است.

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

5 × دو =

0