پرسشنامه هوش معنوی کینگ (SISRI) 2008

نام پرسشنامه : پرسشنامه هوش معنوی کینگ (SISRI) 2018

روایی و پایایی: دارد

طریقه نمره دهی: دارد

منبع: دارد

توضیحات:

هوش معنوی از مفاهیمی است که در سال‌های اخیر پژوهش‌های بسیاری را به خصوص در ایران موجب شده است. در یک تعریف ساده هوش معنوی به معنی داشتن حس معنا در زندگی است و سبب به وجود آمدن یکپارچگی در انسان می‌شود. در راستای سنجش هوش معنوی پرسشنامه‌ها و ابزارهای بسیاری حتی در ایران ساخته شده است. در این میان پرسشنامه هوش معنوی کینگ (SISRI) که نام انگلیسی آن The Spiritual Intelligence Self-Report Inventory است از اقبال بیشتری برخوردار شده است و بسیاری از پژوهش‌ها با استفاده از این ابزار انجام می‌گیرد.

پرسشنامه هوش معنوی کینگ (SISRI) در سال ۲۰۰۸ توسط کینگ طراحی و ساخته شد. این پرسشنامه دارای ۲۴ گویه است و چهار زیر مقیاس دارد: تفکر وجودی انتقادی، تولید معنای شخصی، آگاهی متعالی و بسط حالت هشیاری. هر چه فرد نمره بالاتری در این پرسشنامه بگیرد دارای هوش معنوی بیشتری است.

پرسشنامه هوش معنوی کینگ (SISRI) دارای ۲۴ ماده بوده و هدف آن سنجش میزان هوش معنوی از ابعاد مختلف (تفکر وجودی انتقادی، تولید معنای شخصی، بسط حالت هشیاری، آگاهی متعالی) می باشد. طیف نمره دهی آن بر اساس لیکرت پنج گزینه ای بوده که در جدول زیر گزینه ها و نیز امتیاز مربوط به هر گزینه ارائه گردیده است:

 

کاملاً درست بسیار درست تا حدودی درست نادرست کاملاً نادرست گزینه
۴ ۳ ۲ ۱ ۰ امتیاز

 

البته این شیوه نمره گذاری در مورد سوال شماره ۶ معکوس شده و به صورت زیر در خواهد آمد:

 

کاملاً درست بسیار درست تا حدودی درست نادرست کاملاً نادرست گزینه
۰ ۱ ۲ ۳ ۴ امتیاز

 

همچنین زیرمقیاس‌های این پرسشنامه به صورت زیر محاسبه می‌شود:

  • تفکر وجودی انتقادی (Critical Existential Thinking): این زیر مقیاس دارای ۷ سوال است و نمره کل آن بین ۰ تا ۲۸ است. سوالات این زیرمقیاس عبارتند از: ۱، ۳، ۵، ۹، ۱۳، ۱۷، ۲۱
  • تولید معنای شخصی (Personal Meaning Production): این زیرمقیاس دارای ۵ سوال است و نمره کل آن بین ۰ تا ۲۰ است. سوالات این زیرمقیاس عبارتند از: ۷، ۱۱، ۱۵، ۱۹، ۲۳
  • آگاهی متعالی (Transcendental Awareness): این زیرمقیاس دارای ۷ گویه است و نمره کل آن بین ۰ تا ۲۸ است. سوالات این زیرمقیاس عبارتند از: ۲، ۶، ۱۰، ۱۴، ۱۸، ۲۰، ۲۲
  • بسط حالت هشیاری (Conscious State Expansion): این زیرمقیاس دارای ۵ آیتم است و نمره کل آن بین ۰ تا ۲۰ است. سوالات این زیرمقیاس عبارتند از: ۴، ۸، ۱۲، ۱۶، ۲۴

برای بدست آوردن امتیاز مربوط به هر بعد مجموع امتیازات مربوط به تک تک سوالات آن بعد را با هم محاسبه نمائید.

 

قیمت: ۴۵۰۰ تومان

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

3 × 5 =

0