پرسشنامه نگرشهاي مذهبي سراج زاده

پرسشنامه نگرشهاي مذهبي  سراج زاده

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

پرسشنامه سنجش نگرشهاي مذهبي مسلمانان توسط سراج زاده(۱۳۷۷; به نقل از شريفي،۱۳۸۱) و بر اساس مدل گلاک و ستارک[۱] (۱۶۹۵; به نقل از همان منبع) با اسلام، بويژه اسلام شيعي تطبيق داده و متناسب شده است . اين پرسشنامه داراي ۲۶ عبارت است که چهار بعد (زير مقياس) را مي سنجد که شامل:

۱- بعد اعتقادي[۲](عبارات شماره ۱ تا ۷) : باورهايي که انتظار آن مي رود پيروان آن دين به آنها اعتقاد داشته باشند

۲- بعد تجربه اي يا عواطف ديني[۳](عبارات شماره ۸ تا ۱۳) : که ناظر بر عواطف،تصورات و احساسات مربوط به داشتن رابطه با جوهري روحاني همچون خداست.

۳- بعد پيامدي يا آثار ديني[۴](عبارات شماره ۱۴ تا ۱۹) : که ناظر به تاثير باورها،اعمال،تجارب و دانش ديني بر زندگي روزمره پيروان آن دين است.

۴- بعد مناسکي يا اعمال ديني[۵](عبارات شماره ۲۰ تا ۲۶) : که شامل اعمال ديني مشخصي همچون عبادت و نماز، شرکت در آئينهاي ديني خاص،روزه گرفتن و …است که انتظار مي رود پيروان هر دين آن ها را بجا آورند، مي باشد.

آزمودني بايد ميزان باور خود را در زمينه هر يک از عبارت ها روي يک مقياس پنج گزينه اي ليکرت مشخص نمايد.

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

14 − سیزده =

0