پرسشنامه نوآوری سازمانی( قلی‌زاده۱۳۹۳)

پرسشنامه نوآوری سازمانی( قلی‌زاده۱۳۹۳)

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی دارد.

این پرسشنامه دارای ۱۷ سوال بوده و توسط زینب قلی‌زاده۱۳۹۳  ساخته شده است و روایی و پایایی آن تأیید شده است.سؤالات تخصصي مرتبط با نوآوری سازمانی مي باشد. در طراحي اين پرسشنامه ها از مقياس پنج امتيازي ليكرت (از خيلي كم تا بسيار زياد) استفاده شده است. در جدول ۳-۱ متغيرهاي سؤالات مربوط به تمامي بخش ها به اختصار آورده شده است.

جدول۳-۱-گویه‌های پرسشنامه

متغیر گویه ها تعداد گویه ها
نوآوری سازمانی ۵۱-۳۴ ۱۷

….

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

10 − ده =

0