پرسشنامه مهارتهای ارتباطی( حسینی نژاد براگوری۱۳۹۱)

پرسشنامه مهارتهای ارتباطی( حسینی نژاد براگوری۱۳۹۱)

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

برای جمع آوری اطلاعات در مورد متغیرهای مهارتهای ارتباطی از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردیده است) حسینی نژاد براگوری۱۳۹۱(. پرسشنامه ای شامل ۳۱ سوال که پس از بررسی و مطالعه پرسشنامه های مختلف در خصوص مهارتهای ارتباطی تهیه و تدوین گردیده است.

 

متغیر

 

ابعاد

 

سوالات

 

 

 

 

مهارتهای ارتباطی مدیران

 

همدلی

۲۲-۱۴
 

مثبت گرایی

۱۳-۱
 

تساوی

۳۱-۲۳

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

20 − 1 =

0