پرسشنامه مقیاس تجدید نظر شده رتبه بندی کانرز-نوع مبتنی بر اطلاعات والدین

پرسشنامه مقیاس تجدید نظر شده رتبه بندی کانرز-نوع مبتنی بر اطلاعات والدین

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی دارد.

در پژوهش حاضر پرسشنامه مقیاس امتیازدهی کانرز توسط والدین تکمیل گردید. هر کودک توسط آزمون عملکرد مداوم (CPTII) و آزمون هوش وکسلر مورد سنجش قرار گرفت

مقیاس امتیازدهی کانرز: این مقیاس توسط کانرز[۱]در سال ۱۹۷۰ طراحی شد. این مقیاس به عنوان ابزار مناسب غربالگری (­جهت جستجوی کودکان در معرض ADHD­) و همچنین معیاری از شدت علائم در مبتلایان به ADHD پذیرفته شده است. این مقیاس توسط والدین و براساس مشاهدات و اطلاعات ایشان در مورد رفتارهای موجود کودکان ۴ تا ۱۸ سال پاسخ داده می­شود­. سه نوع از این مقیاس وجود دارد : پرسشنامه ۹۲ ماده ای اصلی­، پرسشنامه ۴۸ ماده ای و پرسشنامه خلاصه شده ۱۰ ماده ای.

در این پژوهش از پرسشنامه خلاصه شده استفاده شده است.پرسشنامه شامل ۲۷ پرسش است که والدین آن را تکمیل می کنند. این پرسشنامه ۳ عامل بی­توجهی،  مشکلات شناختی­، تکانشگری­، بیش فعالی را ظرف مدت ۱۰ دقیقه از طریق والدین مورد سنجش قرار می­دهد­. والدین هر ماده را برحسب ۴ درجه (اصلاً تا زیاد)            درجه بندی می­کنند.

….

….

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

دوازده − یک =

0