پرسشنامه مقياس افتراق مفهومي مديريت (تورجي پور۱۳۸۸ )

پرسشنامه مقياس افتراق مفهومي مديريت (تورجي پور۱۳۸۸ )

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی دارد.

این پرسشنامه دارای ۲۸ سوال بوده و توسط محمدجوادتورجي پور۱۳۸۸   ساخته شده است و روایی و پایایی آن تأیید شده است. مقياس افتراق مفهومي مديريت با توجه به پنج بعد (تصميم گيري، ارتباطات، رهبري، ساختار و نظارت) به وسيله محقق و تحت نظر و راهنمايي استاد راهنما ساخته شد. لازم به يادآوري است كه ابعاد مذكور در پيشينه تحقيقاتي و تحقيقات ديگر آمده است و چون اين عوامل به صورت مستند در كتاب مديريت رفتار سازماني كريتنر و كينيكي ترجمه علي اكبر فرهنگي(فصول ۹، ۱۰، ۱۳، ۱۴و۱۵) آمده اند ما نيز از اين عوامل استفاده كرديم. مقياس مذكور حاوي ۲۸ سوال شد و پس از بررسي و تحليل نظر اساتيد مشاور و اجرا بر روي گروه مطالعه مقدماتي و حذف و تعديل سوالات به ۲۶ سوال رسيديم كه براساس طيف افتراق مفهومي ۷ درجه اي تنظيم گرديده و پنج بعد (تصميم گيري، ارتباطات، رهبري، ساختار و كنترل) را اندازه گيري مي‌نمايد. سوالات (۱-۵) به بعد تصميم گيري، (۶-۱۰) به بعد ارتباطات، (۱۱-۱۶) به بعد رهبري، (۱۷-۲۲) به بعد ساختار و (۲۳-۲۶) به بعد كنترل اختصاص دارند.

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

یک + 7 =

0