پرسشنامه مسئولیت اجتماعی( جبارزاده كنگرلوئي و بايزيدي، (۱۳۸۹)(Maignan and Ferrell (2002)

پرسشنامه مسئولیت اجتماعی( جبارزاده كنگرلوئي و بايزيدي، (۱۳۸۹)(Maignan and Ferrell (2016)

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

برای طراحی پرسشنامه مسئولیت اجتماعی و ابعاد آن از پرسشنامه های داخلی و خارجی در این زمینه کمک گرفته شد.

اين پرسشنامه حاوی ۳۳ سوال در مورد ابعاد مسئولیت اجتماعی و ۱۷ سوال در مورد تعهد سازمانی بوده که از پاسخ دهندگان خواسته شده بود كه نظراتشان را نسبت به هر سؤال اعلام دارند. تخصيص سوالات پرسشنامه به متغيرهاي ابعاد مسئولیت اجتماعی تحقيق بدين شرح است كه ۸ سوال به بعد قانونی، ۹ سوال به بعد اقتصادی،۱۰ سوال به بعد اخلاقی و ۶ سوال به بعد ملی  اختصاص داده شده است.

جدول(۱-۳): سوالات مربوط به ابعاد مسئولیت اجتماعی

  ابعاد تعداد سوالات
مسئولیت اجتماعی قانونی ۸
اقتصادی ۹
اخلاقی ۱۰
ملی ۶

منبع :جبارزاده كنگرلوئي و بايزيدي، (۱۳۸۹)

Maignan and Ferrell (2016

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

16 − سیزده =

0