پرسشنامه مدیریت سیستمهای اطلاعاتی (باچا(۲۰۱۲))

پرسشنامه مدیریت سیستمهای اطلاعاتی (باچا(۲۰۱۶))

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

ابزار گردآوری اطلاعات در این تحقیق پرسشنامه می باشد که بر اساس پرسشنامه و مدل مفهومی ارائه شده در تحقیق باچا(۲۰۱۶)، این پرسشنامه طراحی و اجرا می گردد. در این تحقیق سرمایه گذاری، مهارت های مدیریتی، مهارت های فنی، تخصص کاربر و تاثیر گذاری کاربر به عنوان متغیر های سیستم اطلاعاتی انتخاب شده است. این پرسشنامه در قالب طیف ۵ گزینه ای لیکرت ارائه می شود و دارای ۱۸ گویه است.

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

هشت − 3 =

0