پرسشنامه مدیریت دانش (نیر (۱۳۹۰) )

پرسشنامه مدیریت دانش(نیر (۱۳۹۰) )

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

پرسشنامه مدیریت دانش توسط نیر (۱۳۹۰) ساخته شده و دربردارنده ۲۵ سؤال پیرامون تعیین میزان کاربرد مدیریت دانش است. به شیوه مقیاس لیکرت طراحی شده و دارای یک طیف ۵ گزینه­ای شامل: خیلی زیاد (۵) ، زیاد (۴) ، تا حدودی (۳) ، کم (۲) و خیلی­کم (۱) ، امتیاز و ارزش­گذاری گردیده است. حداقل و حداکثر نمره در این پرسشنامه به ترتیب ۲۵ و ۱۲۵ می­باشد. این پرسشنامه شامل چهار مؤلفه افراد، فن­آوری، فرهنگ و فرایند می­باشد.

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

دوازده − یک =

0