پرسشنامه قابلیت‌های روانشناختی( شفقتی اصل و همکاران ۱۳۹۳)

پرسشنامه قابلیت‌های روانشناختی( شفقتی اصل و همکاران ۱۳۹۳)

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

این پرسشنامه توسط شفقتی اصل و همکاران  ۱۳۹۳ساخته شده است. براساس متغيرهاي مورد بررسي ۱۵ سوال پنج گزينه‌اي تدوين شده است که در جدول ذيل تقسيم‌بندي سوالات براساس متغيرها ارائه گردیده است.

جدول ۳-۴-  تركيب سوالات پرسشنامه قابلیت‌های روانشناختی

متغيرهاي مورد بررسي شماره سوالات در پرسشنامه جمع سوالات
شایستگی ۱ تا ۳ ۳
استقلال ۴ تا ۶ ۳
موثر بودن ۷ تا ۹ ۳
معنی دار بودن ۱۰ تا ۱۲ ۳
اعتماد ۱۳ تا ۱۵ ۳
جمع   ۱۵

 

 

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

16 + 5 =

0