پرسشنامه عملکرد( هالی و همکاران)

پرسشنامه عملکرد( هالی و همکاران)

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

سوالات مربوط به عملکرد شعبه بانک و شامل ۱۰ گزاره می‌باشد؛ از گزاره اول تا سوم یعنی میزان حجم سپرده‌ها، میزان رشد سپرده‌ها، و سهم بازار، میزان تسلط بانک بر بازار سنجیده می‌شود؛ از گزاره چهارم تا هفتم یعنی میزان استفاده مشتریان از خدمات و تسهیلات، میزان رضایت مشتریان، میزان وفاداری مشتریان، و میزان کیفیت ارائه خدمات، تأثیرگذاری بانک بر بازار را می‌سنجد؛ و در نهایت از گزاره هشتم تا دهم که میزان گردش پول، وضعیت سود کلی و بازگشت سرمایه است، عملکرد مالی بانک سنجیده می‌شود. پرسشنامه هالی و همکاران جهت سنجش عملکرد است که با معادل‌سازی برای بانک و انجام تغییرات با نظر اساتید راهنما و مشاور می‌باشد

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

دو + ده =

0