پرسشنامه عملکرد مشتری

پرسشنامه عملکرد مشتری

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی دارد.

پرسشنامه بازارگرايي که ترکیب  پرسشنامه  نارور و اسلاتر  مربوط  به متغيرهاي بازارگرايي   و عملکرد   می باشد استفاده شده است که با کمی تغییرات برای شرکت های تولید کننده مبلمان و دکوراسیون مورد استفاده قرار گرفته است. در اين پرسش نامه, از طيف ليكرت ۵ سطحي  استفاده شده است که از کاملا مخالفم تا کاملا موافقم بود.

در بخش عملکرد بطور اخص به عملکرد مشتری شامل وفاداری و رضایت مشتری پرداخته شده است.

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

هفده + 4 =

0