پرسشنامه عملکرد تجهیز منابع/وصول مطالبات ( خوشرو۱۳۹۱)

پرسشنامه عملکرد تجهیز منابع/وصول مطالبات ( خوشرو۱۳۹۱)

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

این بخش شامل ۱۱ سؤال است. در طراحی سؤالات این قسمت سعی گردیده است که تا حد امکان سؤالات پرسشنامه قابل فهم باشند. این بخش به بررسی و تأثیر شایستگی¬های رهبری بر تجهیز منابع و وصول مطالبات بانکی می­پردازد.

گویه­هایی که در این پرسشنامه به بررسی تأثیر شایستگی­های رهبری بر تجهیز منابع می­پردازند عبارتند از: سوالات ۱۹ و ۲۰ و ۲۱ و ۲۲ و ۲۳ و ۲۴٫

  • گویه­هایی که در این پرسشنامه به بررسی تأثیر شایستگی­های رهبری بر وصول مطالبات می­پردازند عبارتند از: سوالات ۲۵ و ۲۶ و ۲۷ و ۲۸ و ۲۹٫

جدول ۳-۱: پرسشنامه شایستگی‌های رهبری

متغیرها ابعاد گویه­های مربوطه
متغیر وابسته تجهیز منابع سوالات ۱۹ و ۲۰ و ۲۱ و ۲۲ و ۲۳ و ۲۴
وصول مطالبات سوالات ۲۵ و ۲۶ و ۲۷ و ۲۸ و ۲۹

 …

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

18 + 19 =

0