پرسشنامه عدالت سازمانی (گرینبرگ (۱۹۸۸))

پرسشنامه عدالت سازمانی(گرینبرگ (۱۹۸۸))

شاخص سنجش این پژوهش پرسشنامه بوده، که از مطالعات گرینبرگ (۱۹۸۸) بدست آمده است. این شاخص شامل چهار آیتم است که هر کدام با مقیاس لیکرت از ۱=  شدیدا مخالف  تا  ۷=  شدیدا موافق متغیر می باشند . ( Chong et al, 2016, p:165)

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

دو × یک =

0