پرسشنامه طراحی الگوی ارزش پیشنهادی کارفرما از دیدگاه نخبگان دانشجویی( حاتمی و همکاران ۱۳۹۱)

پرسشنامه طراحی الگوی ارزش پیشنهادی کارفرما از دیدگاه نخبگان دانشجویی( حاتمی و همکاران ۱۳۹۱)

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

این پرسشنامه دارای ۴۰ سوال بوده و توسط کیوان حاتمی و همکاران ۱۳۹۱ ساخته شده است و روایی و پایایی آن تأیید شده است. گزاره‌ها با طیف پنج نقطه‌ای لیکرت توزیع شد.

ردیف نام مؤلفه تعداد گزاره‌ها
۱ روابط اجتماعی ۹
۲ شرابط شغلی ۱۰
۳ جو کاری ۸
۴ آموزش و یادگیری ۵
۵ درآمد ماهانه ۲
۶ موقعیت جغرافیایی ۲
۷ پاداش‌دهی بیرونی ۲
۸ پاداش‌دهی درونی ۲

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

چهارده − 13 =

0