پرسشنامه شهروندی فعال(نرگس اکبری ۱۳۹۳)

پرسشنامه شهروندی فعال(نرگس اکبری ۱۳۹۳)

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

این پرسشنامه دارای ۶۷ سوال بوده و توسط اکبری و همکاران ۱۳۹۳ ساخته شده است و روایی و پایایی آن تأیید شده است.

جدول ۳-۲ مفاهیم و ابعاد و پرسش های شهروندی فعال

نوع متغیر متغیر بعد اول شاخص گویه ها و سوالات s
متغیر وابسته شهروندی فعال اعتراضات و تغییرات اجتماعی مصرف اخلاقی

 

۱٫
 

مصرف زیست محیطی

۲٫ ۳٫ ۴٫ ۵٫ ۶
عضویت در سازمان های داوطلبانه

 

۷ .۸ .۹٫ ۱۰٫
تغییرات اجتماعی مثبت

 

۱۱٫ ۱۲٫ ۱۳٫ ۱۴ ۱۵٫
اهدای پول

 

۱۶ .۱۷٫
کمک ۱۹ .۲۰
تجمع قانونی

 

 

 ۲۱٫ ۲۲٫
۲۳

 

نوع متغیر متغیر بعد سوم شاخص گویه ها و سوالات
متغیر وابسته شهروندی فعال دموکراسی پاسخگو  

مشارکت در زندگی سیاسی

 

۴۷٫ ۴۸٫ ۴۹٫
رای گیری ۵۰٫
تماس با نمایندگان منتخب ۵۱٫
مشارکت در احزاب سیاسی ۵۲٫
نمایندگان زن در مجلس ۵۳٫

 

نوع متغیر متغیر بعد چهارم شاخص گویه ها و سوالات
متغیر وابسته شهروندی فعال ارزش های دموکراسی مشارکت در دموکراسی

 

۵۴٫ ۵۵٫ ۵۶٫ ۵۷٫ ۵۸٫ ۵۹٫
حقوق بشر

 

 

۶۰٫ ۶۱٫ ۶۲٫ ۶۳٫
درک بین فرهنگی

 

 

۶۴٫ ۶۵٫ ۶۶٫ ۶۷٫

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

پنج × 3 =

0