پرسشنامه شناسایی عوامل مؤثّر بر قصد خرید کالاهای تقلبی از برندهای معتبر(امیر سلماسی۱۳۹۲ )

پرسشنامه شناسایی عوامل مؤثّر بر قصد خرید کالاهای تقلبی از برندهای معتبر(امیر سلماسی۱۳۹۲)

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

سؤالات شامل هفت بخش می باشد که رابطه شش متغیر مستقل را بر متغیر وابسته قصد خرید می سنجد. جدول زیر ترکیب سؤالات مربوط به هر متغیر را تشریح می کند.

جدول ۳-۴- تعداد و ترکیب سؤالات متغیّرها در پرسشنامه

ردیف نام متغیر شماره سؤالات تعداد سؤالات
۱ درگیری محصول  ۲۳ / ۱۳ / ۱۱ / ۵ / ۱ ۵
۲ دانش محصول ۱۸ / ۱۷ ۲
۳ ریسک ادراک شده ۲۵ / ۲۴ / ۲۲ / ۲۱ / ۷ ۵
۴ شخصیت برند ۳۰ / ۲۹ ۲
۵ ویژگی ادراک شده محصول ۱۹ / ۱۵ / ۱۴ / ۱۰ / ۹ / ۴ ۶
۶ مزایای ادراک شده ۲۸ / ۲۷ / ۲۶ / ۱۶ / ۱۲ / ۲ ۶
۷ قصد خرید ۲۰ / ۸ / ۶ / ۳ ۴
۸ کل پرسشنامه ۳۰

همانطور که در جدول نیز مشهود است سؤالات مربوط به هر متغیر به صورت راندوم و به ترتیب نسبی آسان به سخت جهت سهولت در پاسخگویی طراحی شده است. در اين مرحله، از پاسخ دهندگان خواسته شده است تا نظر خود را از “كاملا مخالفم” تا “كاملا موافقم” در پاسخنامه­اي كه بصورت طيف پنج گزينه­اي ليكرت تنظيم گرديده است، مشخص نمايند. به نحوی که در این طیف به گزینه کاملاً مخالف عدد ۱ داده و با همین روند به کاملاً موافق عدد ۵ داده شده است.

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

پنج × دو =

0