پرسشنامه شناسایی عوامل بازدارنده تجهیز و نوسازی اراضی (ابراهیم گلی چناری(۱۳۹۲ ))

پرسشنامه شناسایی عوامل بازدارنده تجهیز و نوسازی اراضی(ابراهیم گلی چناری(۱۳۹۲)

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

رشته: مدیریت کشاورزی

بخش اول پرسشنامه ویژگی­های شخصی و حرفه­ای که دارای ۹ گویه ( سن، جنس، وضیعت تأهل، میزان تحصیلات، رشته تحصیلی، پست سازمانی، سابقه کار، سابقه فعالیت در بخش کشاورزی و سابقه فعالیت در تجهیز و نوسازی اراضی ) می باشد و بخش دوم به بررسی شناسایی عوامل بازدارنده تجهیز و نوسازی اراضی پرداخته که شامل ۱۹ گویه و در قالب طیف لیکرت پنج قسمتی ( هیچ، کم، متوسط، زیاد، خیلی زیاد ) می باشد انتخاب گردیده است .

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

نه + 17 =

0