پرسشنامه شایستگی رهبران (دولویکز، بردبار و همکاران،۱۳۹۱، ۹۸)

پرسشنامه شایستگی رهبران (دولویکز، بردبار و همکاران،۱۳۹۱، ۹۸)

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

در این پژوهش از مقیاس شایستگی رهبران (دولویکز، بردبار و همکاران،۱۳۹۱، ۹۸) استفاده شد و شامل ۴۴ گویه است و مولفه های ان عبارت است از : مولفه عقلایی. مولفه ویژگی¬های شخصی. مولفه ارتباطات. مولفه تعامل. مولفه رهبری. مولفه نتیجه مداری.

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

2 + 3 =

0