پرسشنامه شادكامي آكسفورد

پرسشنامه شادكامي آكسفورد

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی دارد.

پرسشنامه شادکامي آکسفورد در سال ۱۹۸۹ توسط آرگايل ولو تهيه شده است و شامل ۲۹ گويه است. در ادامه نمره گذاري عامل هاي پرسشنامه ارائه مي شود:

جدول۴-۳ خرده مقياس ها و نمره گذاري پرسشنامه شادكامي آكسفورد

خرده مقياس تعداد و شماره گويه ها
خود پنداره ۱/۶/۱۰/۱۳/۱۴/۱۹/۲۳/۲۴
رضايت از زندگي ۳/۹/۱۲
آمادگي رواني ۱۸/۲۰/۲۱/۲۵
سر ذوق بودن ۱۱/۱۵
احساس زيبايي شناسي ۲/۴/۷/۱۶/۲۷
خود کارامدي ۸/۱۷/۲۲/۲۶
اميدواري ۲۸/۲۹

….

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

چهارده + شانزده =

0