پرسشنامه سواد رسانه ای(زهرا عباسي۱۳۹۳ )

پرسشنامه سواد رسانه ای( زهرا عباسي۱۳۹۳)

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

رشته علوم ارتباطات

سواد رسانه­ای توانایی و قدرت دسترسی، تحليل، ارزيابي و انتقال اطلاعات و پيام‌هاي رسانه‌اي كه مي‌توان در چارچوب‌هاي مختلف چاپي و غير چاپي عرضه نمود را سواد رسانه‌اي‌ مي‌گويند (كانسيداين،۱۳۷۹:۲)

سواد رسانه‌ای
مفهوم سوالات(و گویه ها)
قابلیت دسترسی و استفاده ۱۹-ب- پ- ت- ج-ح-خ-د-ذ

۲۴-الف-پ-ت-ج-چ

۲۷- الف-ب

قابلیت انتقادی ۱۹-ز-ژ-س

۲۰- الف- ب- پ- ت- ث-ج

۲۱-تمام گویه ها

۲۲- تمام گویه ها

۲۳- تمام گویه ها

۲۴- ب-ح-پ-ث

۲۵- تمام گویه ها

قابلیت ارتباطی و تولید محتوا ۱۸-الف- ب- پ

۱۹-الف-ت – ث-ر

این متغیر در قالب ۴۴ گویه مجزا در سطح ترتيبي بر اساس مقياس ليكرت  در پنج رده بررسي شده است.

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

یک × سه =

0