پرسشنامه سنجش عوامل زمینه ای موثر بر استقرار بورس الکترونیک( فاطمه قرب آبادی۱۳۹۳ )بر اساس مدل میرزایی اهرنجانی(۱۳۷۶)

پرسشنامه سنجش عوامل زمینه ای موثر بر استقرار بورس الکترونیک( فاطمه قرب آبادی۱۳۹۳  )بر اساس مدل میرزایی اهرنجانی(۱۳۷۶)

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

اين بخش از پرسش­نامه عوامل زمینه ای موثر بر استقرار بورس الکترونیک را از دیدگاه خبرگان و متخصصین حوزه ی تجارت الکترونیک و فعالان و کارگزارن در بازار بورس مورد سنجش قرار مي­دهد. اين بخش بر اساس مدل میرزایی اهرنجانی(۱۳۷۶) مي باشد. مشخصه­هاي اين بخش از پرسش­نامه به همراه متغيرها و تعداد سوال ها براي سنجش عوامل زمینه ای موثر بر استقرار بورس الکترونیک در جدول ۳-۵ ارائه گرديده است.

جدول ۳-۵- بخش سنجش عوامل زمینه ای موثر بر استقرار بورس الکترونیک

عنوان   تعداد سوال ها مقياس شکل پاسخ
عوامل زمینه ای موثر بر استقرار بورس الکترونیک بسترهای قانونی و حقوقی ۱۴ ترتيبي طيف پنج سطحي ليکرت
عوامل فرهنگی
هزینه های اقتصادی

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

سیزده − شش =

0