پرسشنامه سنجش شخصیت نام تجاری( لوئیس و لومبارت (۲۰۱۰))

پرسشنامه سنجش شخصیت نام تجاری( لوئیس و لومبارت (۲۰۱۹))

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

اين بخش بر اساس مطالعه­ي لوئیس و لومبارت (۲۰۱۹)  مي باشد. مشخصه­هاي اين بخش از پرسش­نامه به همراه متغيرها و تعداد سوال ها براي سنجش شخصیت نام تجاری در جدول ۳-۵- ارائه گرديده است.

جدول ۳-۵- بخش سنجش شخصیت نام تجاری

عنوان تعداد سوال ها مقياس شکل پاسخ
شخصیت نام تجاری ۴۴ ترتيبي طيف پنج سطحي ليکرت

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

دو × سه =

0