پرسشنامه سنجش رفتار سازماني- ارگان و كونوسكي

پرسشنامه سنجش رفتار سازماني- ارگان و كونوسكي

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی دارد.

پرسشنامه‌ی استاندارد ارگان[۱] و کونوسکی[۲] برای سنجش رفتار شهروندی سازمانی در ۵ بُعدِ آداب اجتماعی، نوع‌دوستی، وجدان کاری، جوانمردی، و نزاکت دارای ۱۹ سوال (گویه) به شرح جدول ۳-۱ به عنوان ابزار اندازه‌گیری ۵+۴ متغیر تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است. کلیه‌ی گویه‌ها بسته‌پاسخ و دارای طیف ۵درجه‌ای لیکرت[۳] از کم به زیاد می‌باشد. پاسخ‌های کم تا زیاد با امتیازات ۱ تا ۵ داده‌های ورودی تحقیق به شمار می‌آید. البته در مورد گویه‌هایی که ارزش منفی نسبت به متغیرهای مورد نظر دارند، ترتیب امتیازدهی برعکس می‌باشد.

….

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

دوازده + 11 =

0