پرسشنامه سلامت معنوی پالوتزین و الیسون (۱۹۸۲)

پرسشنامه سلامت معنوی پالوتزین و الیسون (۱۹۸۲)

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

پرسشنامه مقیاس سلامت معنوی (Spiritual well being) (SWB) Palutzian  و Ellison جهت سنجش سلامت معنوی مورد استفاده قرار گرفتند.

پرسشنامه ۲۰ سوالی سلامت معنوی پالوتزین و الیسون (۱۹۸۲) که ۱۰ سوال آن با شماره زوج، سلامت وجودی و ۱۰ سوال دیگر با شماره فرد، سلامت مذهبی را اندازه گیری می کنند.

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

5 × دو =

0