پرسشنامه سبک های دفاعی(DSQ) اندروز و همکاران ۱۹۹۳

نام پرسشنامه : پرسشنامه سبک های دفاعی(DSQ) اندروز و همکاران ۱۹۹۳

 

 روایی و پایایی: دارد

طریقه نمره دهی: دارد

منبع: دارد

توضیحات:

پرسشنامه سبک های دفاعی(DSQ) اندروز و همکاران ۱۹۹۳

برای سنجش سازوكارهاي دفاعي از پرسشنامه اي كه آندروز، سينگ و وباند۱۹۹۳ معرفي كردند و داراي چهل سؤال، و سه سبك دفاعي رشديافته، روانرنجور و رشد نايافته را سنجش ميكند(سينها و واتسون، ۱۹۹۸ ) و داراي مقياس پاسخگويي نه درجه اي ليكرت كاملامخالفم ۱ تاكاملاًموافقم ۹ است،استفاده شد.

قیمت: ۴۵۰۰ تومان

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

19 − سیزده =

0