پرسشنامه سبک های تفکر استرنبرگ و واگنر(۱۹۹۱)

پرسشنامه سبک های تفکر  استرنبرگ و واگنر(۱۹۹۱)

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

برای بررسی سبک های تفکر از پرسش نامه ی سبک های تفکر استرنبرگ و واگنر(۱۹۹۱) استفاده شد. این پرسش نامه که در سال ۱۹۹۱طراحی شده است و شامل ۱۰۴ سوال است و ۱۳ خرده آزمون است که سبک تفکر را اندازه می گیرد.

..

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

4 × 3 =

0