پرسشنامه سبک اسنادی کودکان (CASQ)

پرسشنامه سبک اسنادی کودکان (CASQ)

روایی و پایایی دارد

نمره گذاری و کلید سوالات دارد

پرسشنامه سبک اسناد کودکان (CASQ): این آزمون توسط نادین کازلو و ریچارد تانن بام دانشجویان مارتین سلیگمن در سال ۱۹۹۶ تهیه شده است. این آزمون دارای ۴۸ سوال دو گزینه ای می باشد که دو موقعیت مثبت (خوب) و منفی (بد) را دربرمی­گیرد و هر موقعیت  دارای ۳  بعد اسنادی (پایدار، فراگیر، درونی) و هر بعد دارای ۸ سوال است که به صورت صفر و ۱ نمره گذاری می شود.

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

پنج + 1 =

0