پرسشنامه سازگاری بل (BAI)

پرسشنامه سازگاری بل (BAI)

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

مقیاس سازگاری بل [۱] (BAI) که در این پژوهش از فرم مخصوص بزرگسالان آن که دارای ۱۶۰ سوال می باشد استفاده شده است، دارای پنج بعد سازگاری بوده

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

18 + 8 =

0