پرسشنامه رضایت شغلی استمپس و پدیمونت[۱۰۱]

پرسشنامه رضایت شغلی استمپس و پدیمونت[۱۰۱]

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

این پرسشنامه دارای ۲۴ سوال است. برای سنجش رضایت شغلی از پرسش‌نامه استمپس و پدیمونت[۱۰۱] استفاده شده است. شایان ذکر است که در پرسش‌نامه از طیف پنج گزینه‌ای لیکرت استفاده شده است؛ از ۱ کاملا مخالفم تا ۵ کاملا موافقم.

شاخص‌ها: شماره سوال‌ها:
پرداخت ۱، ۷، ۱۲، ۲۴
استقلال کاری ۶، ۱۵، ۱۷، ۲۳
تعامل ۳، ۸، ۱۱، ۱۹
شأن و مقام شغلی ۲، ۱۸، ۲۰، ۲۲
وظایف شغلی ۴، ۹، ۱۳، ۱۶
سیاست‌های سازمانی ۵، ۱۰، ۱۴، ۲۱

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

بیست − 8 =

0