پرسشنامه رابطه یکپارچگی زنجیره تأمین با عملکرد شرکت (سلیمی و همکاران ۱۳۹۴)

پرسشنامه رابطه یکپارچگی زنجیره تأمین با عملکرد شرکت (سلیمی و همکاران ۱۳۹۴)

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

این پرسشنامه دارای ۳۸ سوال بوده و توسط سلیمی و همکاران ۱۳۹۴ ساخته شده است و روایی و پایایی آن تأیید شده است. در تحقیق حاضر برای رتبه­بندی داده­ها مقیاس رتبه­ای و استفاده از طیف لیکرت در نظر گرفته شده است.

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

چهار + 19 =

0