پرسشنامه خودسنجی افسردگی( برلسون ۱۹۸۱)

پرسشنامه خودسنجی افسردگی( برلسون ۱۹۸۱)

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

مقیاس خودسنجی افسردگی توسط برلسون[۱] در سال ۱۹۸۱ برای کودکان و نوجوانان ساخته شده است.این مقیاس برای اندازه گیری افسردگی متوسط تا شدید در کودکان و نوجوانان تهیه شده است. گویه های این آزمون محدوده اصلی آشفتگی های حاصل از اختلال هیجانی را پوشش می دهند. پاسخ های آزمودنی در یک مقیاس سه نمره ای از هرگز تا اکثر اوقات (۰، ۱ و ۲) درجه بندی می شوند.در این پژوهش برای سنجش افسردگی نوجوانان از نسخه ترجمه شده تقوی و مزیدی استفاده شده است. این پرسشنامه دارای ۱۸ سوال است.

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

سه × یک =

0