پرسشنامه جو عاطفی خانواده (هیل برن، ۱۹۶۴)

پرسشنامه جو عاطفی خانواده هیل برن (۱۹۶۴): این پرسشنامه ۱۶ سوال دارد و ۸ متغیر فرعی محبت، نوازش، تأیید کردن، تجربه های مشترک، هدیه دادن، تشویق کردن، اعتماد و احساس امنیت را می سنجد که به صورت لیکرت ۵ گزینه ای می باشد. ناهیدی (۱۳۹۰) روایی محتوایی آن را تأیید کردند (ناهیدی، ۱۳۹۰).

روایی و پایایی دارد

نمره گذاری دارد

فرمت Word

پرسشنامه جو عاطفی خانواده (هیل برن، ۱۹۶۴)

هدف: ارزیابی جو عاطفی خانواده (محبت، نوازش، تایید کردن، تجربه های مشترک، هدیه دادن، تشویق کردن، اعتماد، احساس امنیت)

دانش‌آموز عزيز: با سلام لطفاً هر يك از مواد اين آزمون را بر اساس نوع رابطه‌اي كه پدر و مادرتان از گذشته تا حال با شما داشته‌اند در نظر بگيرد، ‌سپس پاسخ خود را با علامت ضربدر (×) در يكي از ۵ ستون (خيلي كم، كم، در حد متوسط، زياد و خيلي زياد) مشخص كنيد. از مشاركت شما در اين آزمون متشكرم.

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

14 + یازده =

0