پرسشنامه جو روانی اجتماعی کلاس(فرایزر و همکاران، ۱۹۵۵)

پرسشنامه جو روانی اجتماعی کلاس(فرایزر و همکاران، ۱۹۵۵)

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

برای بررسی جو­ روانی اجتماعی کلاس در این پژوهش از مقیاس جو ­روانی اجتماعی کلاس (فرایزر و همکاران، ۱۹۵۵) استفاده شده است. اين مقياس شامل ۲۰ گويه می­باشد که هر کدام به صورت جمله خبری بیان شده است. در ذيل هر گویه سه گزینه (هميشه)، (گاهي اوقات) و (هيچ وقت) ارائه شده است كه آزمودنی با گذاشتن علامت در جلوي گزينه مورد نظر پاسخ خود را معين می­سازد.

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

نوزده − شانزده =

0