پرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورت

پرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورت

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی دارد.

این پرسشنامه دارای ۲۰ ماده بوده و جهت گیری مذهبی بیرونی (۱۱ ماده) ودرونی (۹ ماده) را می‌سنجد. فگین در سال ۱۹۶۳ یک نسخه ۲۱ ماده ای ساخت و تمام گزینه‌های پرسشنامه الپورت را در آن بکار برد

….

….

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

یازده + چهار =

0